GolfStar ändrar starttidsintervall på sina banor till säsongen 2019!

– Den senaste tiden har vi berättat om att vi investerar i en helt ny maskinpark av grönytemaskiner, ett 100-tals nya golfbilar på våra anläggningar samt att vi inför STAR-klassificering på våra banor. En annan nyhet till den kommande säsongen är att vi ändrar vårt starttidsintervall till 10 minuter mellan bollarna. Detta kommer att gälla på samtliga våra banor, säger Stefan Brikell, Loyalty Manager på GolfStar.

– Som ett led i att få ner rondtiderna på våra banor ändrar vi till 10 minuter mellan bollarna den kommande säsongen. Detta gör att vi kommer att ha 6 st starttider i timmen istället för 7. Effekten av detta gör att det blir ”luftigare” mellan bollarna ute på banorna. Vi har tidigare testat detta ute på Waxholm så vi vet att det har en positiv inverkan på rondtiderna, fortsätter Stefan.

– Detta i kombination med införandet av de nya golfreglerna som började gälla vid årsskiftet och ett fortsatt bra samarbete mellan spelarna ute på våra banor, där var och en bidrar till att hålla tempot uppe och tillämpar golfvettsreglerna under spelet, kommer att ge kortare rondtider. Nu ser vi fram emot en tidig säsongsstart på fina golfbanor, avslutar Stefan.