Fortsatt 18-hålsspel på GolfStar Gripsholm även under 2023!

Vi kan nu bekräfta att golfbanan på Gripsholm blir kvar med sin nuvarande layout även under kommande golfsäsong.

Detaljplanen för ”Gripsholms Backar” är inte klar ännu och vi har sedan under sommaren haft ett flertal samtal och möten med markägaren, Kruus Mark och Exploatering AB om hur tidsplanen för projektet ser ut. Allt för att […]